Opole nazywają stolicą polskiej pieśni. Corocznie ponad 50 lat odbywał się tu festiwal, udział w którem brali znakomici polscy śpiewaki i śpiewaczki. Od 2017 r. Opole stał także stolicą polonijnej piosenki polskiej.

Od 4 do 10 marca odbywały się w Rosji Zapusty z tradycyjnymi poczęstunkami, muzyką, piosenkami, konkursami. W Jekaterinburgu obchodzą „Maslenicę” w ostatnią niedzielę w parku Taganskaja słoboda. 

Prezes polskiego stowarzyszenia "Polaros" Marina Łukas podsumowała 2018 rok i opowiedziała o planach na rok 2019

23 listopada odbyło się podsumowanie konkursu, poświęconego 100-leciu Niepodleglości Polski.

1-2 grudnia zespół “Kasia-Katarzyna” na zaproszenie prezesa Centrum kultury polskiej “Polonez” Lubowi Niestierowej gościł w Omsku.

Jak wiadomo, tradycja – “to przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury, takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości”.

Odeszła Pani Czesława Pietruszko. Pani Czesława Pietruszko nie żyje. Dla kogoś ona była i zostanie się na zawsze  założycielką i pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia “Polaros” w Jekaterynburgu, aktywistką zbudowania ruchu polonijnego w Rosji...

20 października 2018 roku na sali Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego odbyło się napisanie VIII Ogólnorosyjskiego Dyktanda z Języka Polskiego w Hołdzie 100-lecia Niepodległej Polski.

Od 10 do 13 paźdźiernika w Jekaterynburgu gościła z wizytą konsul d.s. polonii I Karty Polaka Wydziału konsularnego ambasady RP w Moskwie Pani Zofja Mąka. Roskład wizyty był bardzo nasycony, liczała się każda minuta z tzech ctrzech dni.

10-23 września w Jekaterynburgu odbył się Intensywny kurs języka polksiego, który prowadził Marcin Kluczny, absolwent studium podyplomowe „Wykładanie języka polskiego jako obceg” na Uniwersytecie Śląskim.