25 lat Polaros

W tym roku Stowarzyszenie obchodzi jubileusz – 25 lat temu, 19 marca 1992 r. przez Ministerstwo Prawa obwodu Swierdłowskiego  została zarejestrowana miejska organizacja społeczna Polskie stowarzyszenie "Polaros".

Stowarzyszenie zjednoczyło ludzi mających polskie pochodzenie, ale także miłośników polskiej kultury, języka, literatury i kina. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia była Czesława Pietruszko. «Polaros» jest członkiem Kongresu Polaków Rosji. 
Z okazji jubileuszu 19 listopada odbył się koncert Polskiego salonu muzycznego, na którym zabrzmiały utwory kompozytorów polskich. Z okazji jubileuszu "Polaros" złożyłi życzenia przedstawicieli stowarzyszeń narodowych, uczniowie liceum muzycznego, konserwatorium, uniwersytetu ekonomicznego. Wśród widców było wielu osób, dla których polskie społeczeństwo stało rodziną.
 
25 listopada po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia "Polaros" odwiedzili Miejsca Pamięci w osiedlach Oziorny i Kostousovo rejonu Reżewskiego. Zapaliliśmy na grobach zniczy, złożyli kwiaty. Tradycyjnym stało spotkanie w szkole Oziornego z nauczycielmi Lubowią Abjalijewej oraz Swietłaną Aponiek, uczniami 6-7 klassów. Darja Czetwierikowa przygotowala i przeprowadziła konkurs znajomości przysłów i powiedzeń między uczniami szkoły Oziernego oraz Szkoły polskiej.
 
Imprezy jubileuszowy przedłużą się 2 grudnia!