Coroczne spotkanie, rozpoczęcie roku szkolnego

Perwsze w tym roku spotkanie Polskiego Stowarzyszenia "Polaros" odbyło się 23 września. Marina Łukas, prezes organizacji,  podzieliła się z uczestnikami zebrania planami na najbliższe miesiące, przedstawiła nauczycieli Szkoły kultury i języka polskiego,

a także ogłosiła rozkład zajęć na nowy rok szkolny.

Renata Lewczuk i Alexander Bleszczyk będą prowadzić zajęcia dla studentów pierwszego i drugiego roku. Antonina Umińska będzie prowadzić kurs zagłębionego studiowania gramatyki polskiej oraz mowy potocznej.

Na spotkaniu została wręczona Karta Polaka Darję Czetwierikową, która od kilku lat aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia.