Występy w Omsku

1-2 grudnia zespół “Kasia-Katarzyna” na zaproszenie prezesa Centrum kultury polskiej “Polonez” Lubowi Niestierowej gościł w Omsku.

1 grudnia odbył się koncert polskiej pieśni współczesnej na Sali Domu Kina. Towarzyszyła nam przepiękna pogoda sybieryjska! – 23 stopni nie uszkodziły dobrego humoru. Publiczność omska, przeważniej członkowie Centrum, “Polonez” bardzo ciepło witała zespół. Dostaliśmy sporo dobrych ropinji.

2 grudnia nie tylko śpiewaliśmy kolędy w wielkiej obwodowej bibliotece w im. Puszkina, ale uczestniczyli też w zajęciach języka polskiego, wysłuchaliśmy wykład z historii kolęd prezesa Lubowi Niestierową.

Stowarzyszenia polskie są rozproszeni po całej Rosji, na tysiące km od siebie. Tym przyjemniej, gdy przyjeżdżasz do innego miasta, spotkać tam ludzi, którzy zajmują się zachowaniem, rozpowszechnieniem kultury polskiej, uczą się języka. Cieszymy się, że spotkali nowych kolegów, przyjacieli!

Dziękujemy za zaproszenie i organizację koncertów prezesa Pani Lunow Niestierową!