Wyazd listopadowy do Pomników Zesłańcom Polskim

Jak wiadomo, tradycja – “to przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury, takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości”.

Cieszymy, że za 25 lat działalności “Polaros” w naszym Stowarzyszeniu powstały swoje tradycje. Mamy nadziję, że oni i dalej wciąg bedą zachować się przez nasze młode pokolenie. Jedna z takich znaczących tradycji – wyazd listopadowy do Pomników Zesłańcom Polskim we wsiach Oziorny i Kostousowo.

Wydaje się, że każdy taki wyjazd trwa jednakowo – złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, czytania. Ale w tej tradycyjności jest głęboki sens – to Pamięć o tych ludziach, którzy, jak napisano na jednym z pomników, “wbrew własnej woli” okazali się na dalekim zimnym Uralu, oderwane od zwykłych miejsc zamieszkania, od Ojczyzny, nie w imieniu wielkiego celu, a tylko z kaprysu jednej czy kilku osób, z łatwością rozporządzających losami setek tysiący ludzi.

Gdy stoimy w milczeniu obok Pomników, my jeszcze i jeszcze raz posyłamy ich duszom sygnał: “Pamiętamy o Was!”