Zapraszamy do udzialu w konkursie

Szanowni znawcy polskiej kultury! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie tłumaczeń i lektury artystycznej wierszy Czesława Miłosza "Ars Poetica".

Organizatorzy konkursu:

  • Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie
  • Jekaterymnurgska miejska organizacja społeczna Polskie Stowarzyszenie „Polaros”
  • Jekaterynburgska Szkoła Sztuk Pięknych № 4 “ArtSpzwiezdije”.

Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa można znaleźć pod linkami: