Nie zapomniamy!

10 lutego – 80 lat temu zaczęła się deportacja Polaków do Sybieri.

Bardzo dobrze znamy tą date, bo często przyjeźdźamy do wiosek Kostousowo i Oziorny do których 28 lutego 1940 r. przybyli pierwsze eszelony z Zesłańcami Polskimi. Staramy się zrobić wszystko, żeby historia nie była zapomniana. Jesteśmy bardzo wdzięczni mieszkańcom wiosek, nauczycielom i uczniam szkoły Oziornego. Kiedyś nauczycielka Swietłana Aponiek (obecnie emerytka) ze swoimi uczniami zaczęła badać historię polaków, który, jak napisano na jednym z pomników “wbrew własnej woli” okazali się na tych terenach w 1940 r.., teraz jej dzieło przedłużają Lubow Abjalijewa oraz Natalia Judiencewa.

9 lutego w Moskwie odbył się final konkursu prac naukowo-badawczych wśród uczniów szkół, który organizuje Fundusz charytatywny dziedziństwa Miendielejewa. Pracy konkursantów zostali reprezentowane w różnych nominacjach, w tej liczbie historycznej. Bardzo przyjemnie było nam dowiedzieć, że Marina Maksimowa i Liza Minowa (nauczycielka Natalia Judiencewa) ze szkoły Oziornego otrzymali III Nagrodę z pracą “Polskie strony w historii wsi Oziorny”.

Bardzo cieszymy się takim sukcesem i temu, że historia Polaków nie zapomina się i przekazuje do młodych!