1-2 grudnia zespół “Kasia-Katarzyna” na zaproszenie prezesa Centrum kultury polskiej “Polonez” Lubowi Niestierowej gościł w Omsku.

Jak wiadomo, tradycja – “to przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury, takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości”.

Odeszła Pani Czesława Pietruszko. Pani Czesława Pietruszko nie żyje. Dla kogoś ona była i zostanie się na zawsze  założycielką i pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia “Polaros” w Jekaterynburgu, aktywistką zbudowania ruchu polonijnego w Rosji...

20 października 2018 roku na sali Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego odbyło się napisanie VIII Ogólnorosyjskiego Dyktanda z Języka Polskiego w Hołdzie 100-lecia Niepodległej Polski.

Od 10 do 13 paźdźiernika w Jekaterynburgu gościła z wizytą konsul d.s. polonii I Karty Polaka Wydziału konsularnego ambasady RP w Moskwie Pani Zofja Mąka. Roskład wizyty był bardzo nasycony, liczała się każda minuta z tzech ctrzech dni.

10-23 września w Jekaterynburgu odbył się Intensywny kurs języka polksiego, który prowadził Marcin Kluczny, absolwent studium podyplomowe „Wykładanie języka polskiego jako obceg” na Uniwersytecie Śląskim.

2 września w parku "Taganskaja słoboda" odbył się Dzień narodów Uralu. Wiele krajowych organizacji wystawili swoje gospodarstwo, demonstrowali przedmioty codziennego użytku, rzemiosła, śpiewali piosenki i tańczyli.

W tym roku mija 20 lat działalności Szkoły kultury i języka polskiego przy Stowarzyszeniu «Polaros». Na stronie internetowej w dziale "Publikacje" został zamieszczony artykuł o historii Szkoły, przygotowany Mariną Łukas i Antoniną Umińską.

Latem życie polonijne spowolnia swój ruch. W Polskim Stowarzyszeniu nie odbywa się wielkich imprez, wszyscy wyruszają na urlop i wakacje. Tym niemniej czasem odbywają się wydarzenia.

Po zebraniu kolejny raz odbyło się tradycyjne dyktando polskie. Nasi nauczycieli wybraliście bardzo czekawy tekst żartobliwy i ironiczny niby o środkach na ból głowy.