Dziennik podróży zespołu “Kasia-Katarzyna”

Festiwal i nie tylko...

Opole nazywają stolicą polskiej pieśni. Corocznie ponad 50 lat odbywał się tu festiwal, udział w którem brali znakomici polscy śpiewaki i śpiewaczki.

Od 2017 r. Opole stał także stolicą polonijnej piosenki polskiej.

DROGĄ PAMIĘCI. Zesłańcy polscy w Reżewskim rejonie obwodu Swierdłowskiego

Życiu Polaków na Uralu została poświęcona praca doktorska rosyjskiego badacza, Aleksieja Czewardina “Polacy w obwodzie Swierdłowskim w latach 1939–1940”. Praca powstała na podstawie dokumentów i materiałów z archiwów rosyjskich (GARF, GAAOSO, GASO i inne), polskich (Archiwum Akt Nowych, Archiwum Wschodnie) i ukraińskich (IWDOA), orazopowiadaniach “sybiraków”.