Życie muzyczne "Polaros"

Życie muzyczne "Polaros"

Strona muzyczna życia "Polaros" to szczególny aspekt jego funkcjonowania, bo od chwili powstania stowarzyszenia muzyka grała wielką rolę, była centrum łączącym ludzi. Nie można wyobrazić sobie żadnego święta, żadnej imprezy bez towarzyszącej im muzyki. Dlatego powstanie Polskiego Muzycznego Salonu w 1998 roku stało się wydarzeniem oczekiwanym, ale jednocześnie naturalnym. Założycielką była Natalia lwanczuk, która jest stałą kierowniczką Salonu i prowadzącą koncerty.

Autor tekstu: Wice-prezes «Polaros» Natalia Iwanczuk

Jednak w pierwszych latach istnienia Salonu muzyczne spotkania odbywały się dość nieregularnie i miały charakter improwizacyjny. Oczywiście powstała konieczność tematycznych programów, z wcześniej dobraną obsadą aktorów i muzyków, profesjonalnych wykonawców. W czasie założenia i rozwoju Salonu wielkiej pomocy i wspracia udzieliła pierwsza prezes "Polaros" p. Czesława Pietruszko. Pierwszą poważną imprezą muzyczną zostały obchody 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza. Wieczór muzyczny był zatytułowany "Poezja A. Puszkina i A. Mickiewicza w rosyjskiej oraz polskiej muzyce". Wówczas po raz pierwszy zostały wykonane nieznane w Rosji niektóre wokalne utwory M. Szymanowskiej, M. Maliszewskiego, J. Paderewskiego. Ten pierwszy duży koncert polskiej muzyki stał się prawdziwym początkiem powstania Polskiego Salonu Muzycznego.

Warto zaznaczyć, że Salon miał być podobny do kółka ludzi twórczych, którzy w przyjacielskim gronie mogą nie tylko słuchać muzyki, ale odkryć dla siebie coś nowego, zapoznać się z historią powstania utworów, podzielić się swoimi wrażeniami i odczuciami.

Polski Salon Muzyczny - to po pierwsze odrodzenie wcześniejszych domowych muzycznych wieczorów wśród polskiej szlachty i rosyjskiej inteligencji z XIX w. Prawdopodobnie i teraz istnieje zapotrzebowanie na taką formę muzycznego obcowania. W ciągu 20 lat uczestnicy Salonu przygotowali dużo rozmaitych programów kulturalnych, wśród nich: "Spacery po Warszawie", S. Moniuszko i jego "śpiewniki domowe", "Piękny duchem i sercem", "Magnificat", "Gloria" - o muzyce duchownej, "Historia polskiego tanga" i inne.

Polski Salon Muzyczny proponuje najbogatszą panoramę polskiej muzyki - od starożytnej folklorystycznej i klasyki do awangardy i współczesne j. Zapoznając się z kulturą i sztuką Polski, słuchacze zawsze znajdu ją dla siebie coś nowego, nieznanego, na przykład, etnograficzną działalność wybitnego mistrza Adolfa Chybińskiego, historię polskich kolęd i wiele innych rzeczy. Często na koncertach brzmi polska poezja różnych lat i tendencji.

Polski Salon Muzyczny Stowarzyszenia "Polaros" to także ciekawe spotkania ze znanymi wykonawcami, wśród nich narodowa aktorka Rosji, profesor, pianistka Natalia Pankowa, zasłużeni aktorzy - pianiści Boris Orłow, Nadieżda Atłas, laureatki międzynarodowych konkursów - śpiewaczki Helena Korczuganowa i Jana Czaban, duet na instrumentach ludowych Ludmiła i Paweł Demidenko, a także wspaniali wykonawcy polskiej awangardowej muzyki Aleksiej Zacharow (saksofon), Olga Kirzina (fortepian). Oni stale poszukują nowych ciekawych utworów, zadziwiających wyobraźnię słuchaczy oryginalnym i niebanalnym wykonaniem współczesne j muzyki.

W koncertach Salonu często biorą udział początkujący muzycy, na przykład studenci kolegium muzycznego im. Piotra Czajkowskiego i Konserwatorium Uralskiego, uczniowie szkół muzycznych.

Długoletnia twórcza przyjaźń łączy Salon muzyczny z chórem studentów kolegium muzycznego im. P. Czajkowskiego (dyrygent Anatolij Pawkin) i wokalnym zespołem "Polskie Trio" (kierownik Natalja Drannikowa). Twórcza działalność zespołu "Polskiego Trio" wyróżnia się szczególną aktywnością. Od chwili powstania "Trio" stale uszestniczy we wszystkich koncertach Polskiego Salonu Muzycznego i budzi zachwyt i oczarowanie. Ono ma bardzo urozmaicony repertuar: od klasyki, pieśni religijnych i ludowych, do melodii popularnych w stylu retro.

Od 2009 roku stałym wykonawcą polskiej muzyki został aspirant Konserwatorium Uralskiego, laureat konkursów międzynarodowych, utalentowany pianista Włodzimierz Matusiewicz.

Atmosferę koncertów Salonu upiększa ją także młodzieżowe zespoły. Wspaniały zespół wokalny, uczniów Szkoły Sztuk Pięknych N 4 "Rondo", został w 2010 roku laureatem XII Międzynarodowego Festiwalu "Wiosenny gwiazdopad" w m. Ząbkowice Śląskie i otrzymał Grand Prix.

Zawsze uczestniczy w koncertach Salonu wokalny zespół

Stowarzyszenia "Polaros" "Kasia-Katarzyna" pod kierownictwem prezesa "Polaros" Mariny Łukas. Zespół często wyjeżdża na festiwale, koncerty, konkursy do różnych krajów, często śpiewa w Polsce.

Gośćmi Polskiego Salonu Muzycznego bywają znani uralscy poeci: A. Kerdan, B. Wajsberg, J. Konecki, Wł. Blinow. Muzyczne spotkania charakteryzują ścisłe połączenie rozmaitych odmian sztuki: muzyki, poezji, dramatu, malarstwa, choreografii, design odzieży. Projektantka mody Helena Gołowina zaprezentowała rewię mód pod tytułem "Polskie motywy ludowe w modzie współczesnej". Ciekawym wydarzenien dla gości Salonu stało się zwiedzanie wystawy obrazów namalowanych przez pianistkę Natalię Pankową w Domu Kina, gdzie odbył się koncert poświęcony twórzości F. Chopina. Cała atmosfera tego wieczoru była nasycona romantycznym nastrojem, dzięki wspaniałym poetyckim obrazom pani profesor Pankowej i jej fantastycznemu wykonaniu utworów F. Chopina.

Koncerty Polskiego Salonu Muzycznego odbywały się w różnych salach koncertowych Jekaterinburga. Wiele lat to było w "Domu Pokoju i Przyjażni", ostatnie lata - sala w byłym Pałacu Polskich Magnatów na Uralu Poklewskich-Koziółł, obecnie tu mieści się Muzeum Obwodowe Krajoznawcze. Przyjaznej atmosferze sprzyja ozdoba sali podczas koncertów: są to mini wystawy świątecznych prezentów i suwenirów, la­ lek i miłych drobiazgów, prowadzone przez Klarę Matweewą (niestety, w 2017 r. Pani Klara umarła). Nie jest możliwe odejść bez pamiątek na dzień św. Walentego, Wielkanocy, Bożego Narodzenia. Tradycyjnie odbywają się spotkania poświęcone religijnym i głównym państwowym świętom Polski.
W 2004 roku, w rocznicę Światowego Dnia Polonii, ukazał się zbiór polskich pieśni ludowych "Kwiatecki, wianecki". Ten unikalny zbiór jest prezentacją starych wzorców śpiewanej twórczości ludowej, która ogarnia większość regionów Polski. Zbiór zawiera także małoznane w kraju piosenki ludowe i dlatego budzi zainteresowane rosyjskich i polskich badaczy w aspekcie folklorystyki. Ta twórcza idea została zrealizowana przez grupę członków "Polaros" (N. Iwańczuk - opracowanie aranżacyjne i wstęp, M. Łukas-redagowanie i druk nut; I. Imankułowa - tłumaczenie tekstów pieśni na język rosyjski, siostra zakonna M. Włodarczyk -tłumaczenie wstępu na język rosyjski). Ta idea została zrealizowana także dzięki ścisłej współpracy z Okręgowym Domem Folkloru. Chociaż upłynęło już wiele lat, piosenki z tego zbioru można często słyszeć na koncertach Polskiego Salonu Muzycznego.

Stałą dobrą tradycją jest uczestnictwo w koncertach członków innych narodowych stowarzyszeń. Duży ogłos w mieście zdobył program pt. "O miłości w różnych językach", poświęcony dniu św.Walentego - 14 lutego, gdzie brzmiały wiersze i piosenki w różnych językach: francuskim, angielskim, czeskim, ukraińskim, tatarskim i innych. W 2004 r. Polski Salon Muzyczny odwiedził wybitny polski reżyser Krzysztof Zanussi. To wydarzenie zostawiło w pamięci słuchaczy niezapomniane wrażenie, bo
po zakończeniu koncertu jeszcze długo trwała rozmowa ze słynnym Polakiem.

13 listopada 2008 roku na sali gmachu Poklewskich-Koziółł odbył się jubileusz Polskiego Salonu Muzycznego. Obchodziliśmy pierwsze 10-lecie istnienia Salonu. Otrzymaliśmy niemało prezentów i powiedziano wiele dobrych słów i życzeń. Był nawet tort i "kwiatek szczęścia" - prezent od Domu Pokoju i Przyjaźni. Prawdziwym odkryciem dla słuchaczy stało się uczestnictwo w świątecznym koncercie studentów instytutu teatralnego. Ze szczerym natchnieniem recytowali oni wiersze i przepięknie śpiewali popularne piosenki. A znany uralski poeta, Aleksander Kerdan, przyniósł w prezencie swoje gratulacyjne wiersze.

2010 rok był ogłoszony przez UNESCO rokiem Fryderyka Chopina. Oczywiście Polski Salon Muzyczny nie mógł nie zareagować. Odbył się duży, uroczysty koncert, gdzie były wykonane utwory wielkiego Polaka, a także brzmiała muzyka poświęcona kompozytorowi albo napisana pod wpływem jego twórczości. Warto zwrócić szczególną uwagę na kollage - suite "Serce Chopina" uralskiego kompozytora Leonida Gurewicza, która była znakomicie wykonana przez Anną Perchurową (sopran) i Allę Romanową (fortepian). Ku czci F. Chopina brzmiała poezja C.K. Norwida, A. Feta, J. Sewerianina, a także fragment listów kompozytora.

Od 2002 roku "Polaros" corocznie prowadzi wielki muzyczny festiwal "Polska jesień w Jekaterinburgu'', który zawsze odbywa się w dużych salach koncertowych. Co rok rośnie popularność festiwalu, i on gromadzi coraz więcej gości i uczestników. Na koncertach można usłyszeć klasyczne arcydzieła w wykonaniu najlepszych muzyków Jekaterinburgu i popularne polskie piosenki śpiewane przez amatorskie zespoły wokalne. Festiwal w 2010 roku można określić jako ogólnorosyjski. Przyjechało wiele polonijnych zespołów z różnych miast Rosji (Moskwa, Tiumień, Jarosław, Perm, Jałutorowsk, Abakan i inne).

Jesień 2010 roku podarowała wielką radość wszystkim wielbicielom współczesne j akademickiej muzyki. Do Jekaterinburga przyjechał wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki. Na koncercie w filharmonii dyrygował swoimi utworami. Spotkanie z żywym klasykiem stało się jednym z niezapomnianych momentów zetknięcia z wielką polską kulturą.

Stowarzyszenie "Polaros" słusznie cieszy się dobrą opinią w mieście i ma autorytet wśród narodowo-kulturalnych organizacji. "Polaros" jest otwarte dla wszystkich tych, dla których ważne są wartości porozumienia się, zgody, dialogu rozmaitych grup etnicznych, co teraz jest bardzo aktualne. Właśnie dlatego obchody 20-lecia "Polaros" w grudniu 2012 r. miały wielki rezonans w mieście. Mnóstwo rozmaitej publiczności przyszło do Domu Muzyki, gdzie goście życzliwie nastawieni do "Polaros" i nasi przyjaciele, przedstawiciele organizacji społecznych, kulturalno-narodowych autonomii gratulowali Polskiemu Stowarzyszeniu 20-lecia. W liczbe dostojnych gości był Radca Ambasady RP p. Ryszard Winiarski i pomocnik attache RP Mirosław Czarnota. Odwiedzali Jekaterinburg z poważną misją: pogratulować znanej w Rosji i w Polsce organizacji jej jubileuszu i wręczyć wysoką państwową nagrodę - medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" wice-prezes "Polaros" p. Natalii Iwańczuk i dyplomy dla aktywnych członków Stowarzyszenia.

Oczywiście główną rolę w tej akademii odegrała muzyka, której język nie potrzebuje tłumaczenia. W świątecznym koncercie została reprezentowana jedna z najciekawszych kultur Europy - kultura Polska. Brzmiała muzyka F. Chopina, H. Wieniawskiego, duchowne pieśni, polskie tango, popularne melodie estradowe, tańce ludowe - wszystko najlepsze, w co jest bogata polska muzyczna kultura. Przyjemnie, że wśród szacownych wykonawców -laureatów międzynarodowych konkursów: śpiewaczki Jany Czaban, solistów filharmonii Alekseja Zacharowa (saksofon), Olgi Kirzinej (fortepian), aspiranta uralskiego konserwatorium Włodzimierza Matusiewicza (fortepian), wystąpiło wiele utalentowanych dzieci. To nasza przyszłość. To ważna rzecz, żeby kulturalne i duchowe wartości, które my staramy się im przekazać, zostały dzieciom bliskie na zawsze.

Można powiedzieć, że polskie Stowarzyszenie ma twórczą przyszłość, gdy widzimy z jakim natchnieniem śpiewają młodzi soliści: Zosia i Grzegorz Razumowiczowie, Kasia Tarasowa, chór "Słowiczek" (kierownik Natalia Drannikowa), kameralny chór "Rondo" Szkoły Sztuk Pięknych N 4 (kierownik Marina Pustiakowa), a uczniowie Uralskiego muzycznego Kolegium skrzypacze Sergiusz Alfer i Tamara Starikowa zdobywają szczyty instrumentalnego wykonania. Główną zaletą jubileuszowego wieczoru jest jego zadziwiająca rozmaitość i dynamiczność. Nikt się nie nudzi. Cały czas trwa "zmiana dekoracji": pełne wdzięku kameralne tango "Przy kominku" zmienia porywisty polski taniec "Oberek" w wykonaniu zespółu "Intrada" (kierownik Marina Wedemikowa); jaskrawa, ognista, podobna do cygańskiej piosenka "Jadą wozy kolorowe" z repertuaru Maryli Rodowicz ustąpiła miejsca romantycznemu trio "Chcę być Kopciuszkiem" z muzykalu Janusza Stokłosy "Metro" w wykonaniu "Polskiego Trio" z muzycznego Liceum im. P. Czajkowskiego pod kierownictwem Natalii Drannikowej. Uroczysty finał koncertu upamiętniło wystąpienie dwóch dużych zespołów: wokalnego "Kasia-Katarzyna", kierownik Marina Łukas, i Akademickiego Chóru Muzycznego Kolegium im. P. Czajkowskiego pod kierownictwem honorowego działacza kultury RF Anatolia Pawkina.

W końcu cała sala zaśpiewała tradycyjną polską piosenkę «Sto lat».

Oczywiście życie muzyczne «Polaros» będzie uzupełniać się nowymi barwnymi stronami, oczekują nas nowe wyzwania, współpraca z utalentowanymi muzykami, którzy kochają polską kulturę i nie wymuszone twórcze obcowanie.