Muzyka nas łączy

Gdy polonez chopinowski
Tajne struny serca ruszy
Wtedy zawsze mam widzenie
Narodowej polskiej duszy.
(M. Konopnicka)

Nasze nauczyciele

Szkoła polska przy Stowarzyszeniu «Polaros» działa już 14 lat. W ciągu tych lat mieliśmy szczęście spotkać się z kilkoma nauczycielkami języka polskiego – wspaniałymi kobietami, które uczyły nas nie tylko mówić u pisać po polsku,ale także polskim tradycjam rodzinnym, narodowym, religijnym. One umiały obcować się poza szkolnymi lekcjami, zaprzyjaźniły się z wieloma uczniami i członkami Stowarzyszenia. Dzięki im ludzie ktorzy przychodzili do organizacji,interesowali się polską kulturą, literaturą, historję.