DROGĄ PAMIĘCI. Zesłańcy polscy w Reżewskim rejonie obwodu Swierdłowskiego

Życiu Polaków na Uralu została poświęcona praca doktorska rosyjskiego badacza, Aleksieja Czewardina “Polacy w obwodzie Swierdłowskim w latach 1939–1940”. Praca powstała na podstawie dokumentów i materiałów z archiwów rosyjskich (GARF, GAAOSO, GASO i inne), polskich (Archiwum Akt Nowych, Archiwum Wschodnie) i ukraińskich (IWDOA), orazopowiadaniach “sybiraków”.

Polskie Stowarzyszenie «Polaros». 2018 rok

Wyniki podsumowuje prezes polskiego stowarzyszenia "Polaros" Marina Łukas.

20 lat działalności Szkoły kultury i języka polskiego przy Stowarzyszeniu «Polaros»

Pierwsze kroki naszej Szkoły barzdo dobrze opisała w swoim artykulu “Polaros - część całego” pirewszy prezes Polskiego Stowarzyszenia “Polaros” Pani Czesława Pietruszko

Naszą pierwszą nauczycielką została Siostra Mirosława Włodarczyk. Ona nie tylko uczyła nas języka polskiego, ale zaznajamiała z historją polską, literaturą, kulturą. Oprócz tego Siostra Mirosława pokazała nam świat tradycyj prowadzenia domu, przygotowań do świąt, śpiewów – wszystkiego co na żal w niektórych rodzinach wcale nie znano, w innych zostało stracone.

Życie muzyczne "Polaros"

Strona muzyczna życia "Polaros" to szczególny aspekt jego funkcjonowania, bo od chwili powstania stowarzyszenia muzyka grała wielką rolę, była centrum łączącym ludzi. Nie można wyobrazić sobie żadnego święta, żadnej imprezy bez towarzyszącej im muzyki. Dlatego powstanie Polskiego Muzycznego Salonu w 1998 roku stało się wydarzeniem oczekiwanym, ale jednocześnie naturalnym. Założycielką była Natalia lwanczuk, która jest stałą kierowniczką Salonu i prowadzącą koncerty.