DROGĄ PAMIĘCI. Zesłańcy polscy w Reżewskim rejonie obwodu Swierdłowskiego

Życiu Polaków na Uralu została poświęcona praca doktorska rosyjskiego badacza, Aleksieja Czewardina “Polacy w obwodzie Swierdłowskim w latach 1939–1940”. Praca powstała na podstawie dokumentów i materiałów z archiwów rosyjskich (GARF, GAAOSO, GASO i inne), polskich (Archiwum Akt Nowych, Archiwum Wschodnie) i ukraińskich (IWDOA), orazopowiadaniach “sybiraków”.

Polskie Stowarzyszenie «Polaros». 2018 rok

Wyniki podsumowuje prezes polskiego stowarzyszenia "Polaros" Marina Łukas.

20 lat działalności Szkoły kultury i języka polskiego przy Stowarzyszeniu «Polaros»

Pierwsze kroki naszej Szkoły barzdo dobrze opisała w swoim artykulu “Polaros - część całego” pirewszy prezes Polskiego Stowarzyszenia “Polaros” Pani Czesława Pietruszko

Naszą pierwszą nauczycielką została Siostra Mirosława Włodarczyk. Ona nie tylko uczyła nas języka polskiego, ale zaznajamiała z historją polską, literaturą, kulturą. Oprócz tego Siostra Mirosława pokazała nam świat tradycyj prowadzenia domu, przygotowań do świąt, śpiewów – wszystkiego co na żal w niektórych rodzinach wcale nie znano, w innych zostało stracone.