rus

Jekaterynburgska miejscowa społeczna organizacja
POLSKIE STOWARZYSZENIE «POLAROS»

O NAS


Odnowienie zaczęło się w 1992 r.. Pani Czesława Pietruszko zjednoczyła wokół siebie rodziny polskie. Dzięki pomocy znów powstawszemu Polskiemu Stowarzyszeniu powstał na nowo odbudowany kościół katolicki, zaczęła działać Szkoła Kultury i Języka Polskiego. Do Szkoły przyszli nie tylko dzieci, ale wiele starszych osób, które wcześnie nie mieli możliwości uczyć języka ojczystego.

Czesława Pietruszko – powszechnie znany w Jekaterynburgu dziennikarz, tłumacz, autor wielu publikacji, w tej liczbie książki «Polski dom na Uralu».

Pani Czesława – organizator i pierwszy prezes Polskiego stowarzyszenia «Polaros». W 1999 r.  została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.