rus

Jekaterynburgska miejscowa społeczna organizacja
POLSKIE STOWARZYSZENIE «POLAROS»

«Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzuca cię losy,
zawsze masz prawo, aż po kres dni twoich,
pozostać członkiem swej narodowej rodziny.»
DEKALOG EMIGRACJI
wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II dla Polaków na emigracji
 
Stowarzyszenie «POLAROS» działa przy pomocy Oddziału Warszawskiego «Wspólnoty Polskiej»,  Wydziału konsularnemu Ambasady RP w Moskwie.
 
«POLAROS» - 25 lat działalności
 
Polskie Stowarzyszenie «Polaros» zostało zarejestrowane przez Ministerstwo Prawa obwodu swierdłowskiego 19 marca 1992 r. Stowarzyszenie zjednoczyło ludzi mających polskie pochodzenie, ale także miłośników polskiej kultury, języka, literatury i kina. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia była Czesława Pietruszko. «Polaros» jest członkiem Kongresu Polaków Rosji.
 
                            

Działalność Stowarzyszenia zmierza w kilku kierunkach:
  1. rozpowszechnianie polskiej kultury;
  2. zachowanie, studiowanie, rozpowszechnienie języka polskiego;
  3. badanie historii Polaków na Uralu;
  4. zachowanie tradycji ludowych, rodzinnych i religijnych.